Vitajte na stránkach Prievidzského Parostrojného Spolku

Prievidzký parostrojný spolok Prievidzký parostrojný spolok Prievidzký parostrojný spolok

Našou vlajkovou loďou je tzv "Ušatá" Parný rušeň série 464, vyrobený v roku 1933 v ČDK Praha. Jedná sa o prototypový rušeň tejto série. Rekonštrukcia trvala od roku 1995 do roku 2007.

O nás

Kto sme?

Sme občianske združenie, ktorého členovia sa od roku 1995 zaoberajú rekonštrukciou a prevádzkovaním historických koľajových vozidliel, parného rušňa 464.001. Dlhú dobu sme pôsobili pod hlavičkou KPŽ (ZTŠČ Bojnice), ale nové podmienky v oblasti prevádzkovania historických koľajových vozidiel nás prinútili k potrebe získať vlastnú právnu subjektivitu.

Čo je naším cieľom?

Naším cieľom je uviesť nám zapožičiané vozidlá do prevádzky schopného stavu, atento stav udržať po čo najdlhšiu dobu.

Čo nájdete na týchto stránkach?

Na týchto stránkach sa dozviete niečo z histórie naších vozidiel, priebehu ich rekonštrukcie, termíny jednotlivých jázd a akcií na ktorých sa budete môcť snami stretnúť.