Vitajte na stránkach Prievidzského Parostrojného Spolku

Prievidzký parostrojný spolok Prievidzký parostrojný spolok Prievidzký parostrojný spolok

Našou vlajkovou loďou je takzvaná "Ušatá" Parný rušeň série 464, vyrobený v roku 1933 v ČDK Praha. Jedná sa o prototypový rušeň tejto série. Rekonštrukcia trvala od roku 1995 do roku 2007.

O nás

Kto sme?

Sme občianske združenie, ktorého členovia sa od roku 1995 zaoberajú rekonštrukciou a prevádzkovaním historických koľajových vozidliel, parného rušňa 464.001. Dlhú dobu sme pôsobili pod hlavičkou KPŽ (ZTŠČ Bojnice), ale nové podmienky v oblasti prevádzkovania historických koľajových vozidiel nás prinútili k potrebe získať vlastnú právnu subjektivitu.

Čo je naším cieľom?

Naším cieľom je uviesť nám zapožičiané vozidlá do prevádzky schopného stavu, a tento stav udržať po čo najdlhšiu dobu.

Čo nájdete na týchto stránkach?

Na týchto stránkach sa dozviete niečo z histórie naších vozidiel, priebehu ich rekonštrukcie, termíny jednotlivých jázd a akcií na ktorých sa budete môcť s nami stretnúť.