Vitajte na stránkach Prievidzského Parostrojného Spolku

Prievidzký parostrojný spolok Prievidzký parostrojný spolok Prievidzký parostrojný spolok

Našou vlajkovou loďou je tzv "Ušatá" Parný rušeň série 464, vyrobený v roku 1933 v ČDK Praha. Jedná sa o prototypový rušeň tejto série. Rekonštrukcia trvala od roku 1995 do roku 2007.

Venujte svoje 2% na opravu parného rušňa 464.001 Ušatá

 

Aj v tomto roku je môžete rozhodnúť o 2% svojich daní kde sa použijú. Venujte ich nášmu občianskemu združeniu a budú použité na opravu parného rušňa 464.001.

Ako na to?

Stiahnite si editovateľný PDF dokument Vyhlásenie 2 percentá, v ktorom je vyplnená časť II. ODDIEL – ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

Vyplňte zvyšné časti dokumentu (Rodné číslo, I. ODDIEL, dátum), dokument vytlačte a podpíšte. Spolu s potvrdením o zaplatení dane (dostanete od svojho zamestnávateľa) tento dokument podajte v podateľni svojho daňového úradu alebo zašlite poštou na Váš daňový úrad.

Termín podania vyhlásenia je do 30.4.2020

 

 

Ďakujeme Vám za Vašu podporu.